HENRIK SIWE

MANAGEMENTKONSULT

Henrik har 15 + års erfarenhet som Managementkonsult, hans expertis är Program och Projektledning inom primärt Finance Transformation och Performance Management.


Henrik har under sin karriär arbetat på en rad olika management konsultbolag såsom EY Advisory Services, Connecta, Planax, Halma Consulting, RGP och Capacent.


Bransch & Industrierfarenhet: Finans, Bank & Försäkring, Medtech, Fintech, Management Consulting


Konsulterfarenhet: Programledning – Cloud migration, projektledning outsourcing av finansfunktion till 3de part, systemimplementation, insourcingprojekt,


Verksamhet & Operativ erfarenhet: Affärsutvecklare ERP system, partner, lägga till kring konsultbolagsutveckling


Henrik.Siwe@alteronconsulting.com

0766-353867

"henrik siwe" | Sök | LinkedIn

ANDERS ÖDMAN

LEDARE & KONSULT

Anders har över 20 års erfarenhet av både Management Consulting och linjeroller. Anders expertis och erfarenheter ligger inom CFO agendan, han genomför egna konsultuppdrag samt anlitas som rådgivare.

Anders har arbetat på flertalet välrenommerade konsultbolag såsom Deloitte, Connecta, Acando, RGP och Capacent


Bransch & Industrierfarenhet: Telecom, Fintech, Automotive, Industri, Pharma, Medtech, FMCG, Offentlig sektor


Konsulterfarenhet: Projektledning – genomlysning av organisationer, upphandling & implementering av system, finance transformation, shared service centers, M&A (DD, integration, separation), operational excellence, sales management och kostnadsbesparingsprogram.


Verksamhet & Operativ erfarenhet: Head of Busines Controll, Controller, Treasury, Affärsutveckling, Försäljning, Bid Managment, Key Account Management och Partner


Nyfiken på att veta mer om Altero Consultings verksamhet och eller har du och din organisation behov av stöd, välkommen att höra av dig!


Anders.odman@alteroconsulting.com

0721-581232

(5) "anders ödman" | Sök | LinkedIn

ULRICA SÖDERLUND

LEDARE & KONSULT

Ulrica har över 20 års erfarenhet från management konsultbranschen och övrig konsultverksamhet. Ulricas expertis och erfarenhet ligger inom ledarskap, affärsutveckling, förhandling, upphandling, effektivisering samt företag och organisationsförflyttning.


Branscherfarenhet: Telecom, Energi, FMCG, Media, Tech, Automotive, Bygg, Skogs- Pappersindustrin och övrig tillverkningsindustri


Konsulterfarenhet: Ledarutveckling, försäljningsorganisation - nulägesanalys samt implementation, grupp och individ coaching, projektledare kostnadsbesparingsprogram, upphandlingsledare, senior advisor, konsultupphandlare, organisationsanalys och exekvering, förhandlingsansvarig, inköpsfunktionsanalys - strategi och process genomlysning, kategori strategiprojekt.


Verksamhet/Operativ erfarenhet: Försäljningschef, Affärsområdeschef IT & Teknik, Internationell förhandlingsansvarig, Global Key Account Manager Telecom, Manager HR Solutions & Services, Chef Interims verksamhet, COO, CEO och Partner.

Nyfiken på att veta mer om Altero Consultings verksamhet och eller har du och din organisation behov av stöd, välkommen att höra av dig!


Ulrica.soderlund@alteroconsulting.com

0739-508074

"ulrica söderlund" | Sök | LinkedIn