Redefining Consulting.

Vi kombinerar management consulting med kompetens på djupet inom affärsverksamheten för att maximera värde och kundnöjdhet i de uppdrag vi levererar.

Om oss

Altero Consulting är ett bolag som fokuserar på paketerade konsultlösningar mellan Interim Consulting och Management Consulting.


Bolaget grundades utifrån insikten att projektleveranser kan skapa mer värde om de kan förankras bättre. I den insikten har även ett förädlande av interimsroller tillkommit ihop med rådgivning.


Genom att kombinera erfarenheter i alla våra erbjudanden skapar vi mervärde till organisationen i varje leverans.


Vår bakgrund från såväl Management Consulting som höga linjeroller gör att vi kan bistå med våra tjänster för att öka kundnyttan i varje utmaning som företaget köper in konsulter för att lösa.

 

Våra tjänster


Managed Interim


Vår målsättning är att öka värdeskapandet när våra kunder köper interima resurser av oss. Vi stöttar i att definiera leverabler och potentiella förbättringar redan innan vi presenterar kandidater samt är närvarande under hela uppdraget för att maximera nyttan för kund och samtidigt utmana konsulterna att hela tiden leverera mervärde.

Project Management


Vår modell för att leda projekt går ut på att kombinera projektledare med managementkonsultbakgrund med erfarna interimskonsulter som går in och stöttar i verksamheten. Genom kombinationen kan vi facilitera förändring på djupet och samtidigt frigöra tid så resurserna i kundens organisation kan fokusera på att ta till sig förändringarna och vara delaktiga i projektet.


Advisory


Vi hjälper gärna till med rådgivningpå hög nivå. Vi har erfarenhet ett brett område av tjänster. Några case som vi nyligen stöttat i är säljutveckling, strategi för att ta in konsulter i verksamheten, migrera rapporteringslösning till Cloud och utvärdera nästa steg inom Finance gällande Shared Service Center.

Vårt team

HENRIK SIWE

Partner & grundare


Henrik har 15+ års erfarenhet av projekt- och programledning som managementkonsult inom Finance Transformation och Performance Management. Han har även erfarenhet av att sälja och implementera ERP-system som partner i en startup.


Han har arbetat hela sin karriär som managementkonsult på EY Advisory Services, Connecta, Planax, Halma Consulting, RGP och Capacent.


Typiska kunduppdrag har varit att leda ett antal stora projekt och program inom fråmst Ekonomifunktionen kopplat till business intelligence, Shared Service Center Outsourcing/Insourcing, datalagerutveckling och transition till AWS Cloud. 

Senaste årens enbart med att lösa utmaningar åt stora företag där det krävs mer än standardmetodik och management consulting för att komma i mål.


Erfarenheten som kommer från höjden av att leda stora program med rapportering till global VD eller styrelse och samtidigt en djup kunskap av detaljerna som krävs för att lyckosamt implementera nya system har gett ett unikt perspektiv kopplat till vad som verkligen krävs för att lyckas leverera faktiskt kundvärde."Nyckeln är att skapa engagemang i människorna som ska jobba med det vi implementerar. Det är vad som gör vår modell enormt bra och som jag saknat hela mina karriär - att skapa möjligheten för medarbetarna att få tid till projekten."


ANDERS ÖDMAN

Partner & grundare


Anders har över 20 års erfarenhet av både managementconsulting och linjeroller. Anders expertis och erfarenheter ligger inom CFO agendan där han oftast anlitas som rådgivare men också för att göra hands on leveranser till kund.


Med sin långa erfarenhet av att arbeta i linjeorganisationer, exempelvis som Global Business Controlling manager för ett affärsområde (BU) med 10 Miljarder i omsättning, resulterar i en kompetens som säkerställer ett framgångsrikt genomförande och resultat i kundernas organisationer där Anders och hans team är engagerade.


Typiska uppdrag han genomfört är Finance Transformation, M&A, EPM, Automation, Cost out-initiativ, Shared Services, kontinuerliga förbättringar. Systemupphandlingar och implementeringar, samt genomlysningar av ekonomifunktionen. Anders har erfarenhet från både privat och offentlig sektor."Det här är något vi kallar linjedriven transformation där vi gemensamt med våra uppdragsgivares organisationer exekverar på förändringsrelaterade initiativ, men också ser till att den dagliga/löpande verksamheten fortsätter på ett tillfredsställande sätt i våra uppdragsgivares verksamheter.”


Referenscase

CFO SUPPORT FINANCIAL SERVICES

Det här är så mycket bättre än alla andra gånger jag har köpt konsulter till min ekonomifunktion. Det bara funkar hela tiden.

PROGRAM SUPPORT LEADING PAYMENTS FIRM

Flera andra firmor har försökt, men ni lyckades nå målsättningen att kunna producera korrekt data med ett klick. Det var en brilliant idé att ha med controllers i projektteamet och inte bara managementkonsulter.

SSC BUILD AUTOMOTIVE

Det var ett oerhört utmanande projekt. Kombinationen av managementkonsult-tänk och att cheferna i verksamheten var från er gjorde det möjligt att driva förändringen.

PROGRAM MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES

Det är så skönt att jobba med er. Jag får bara lösningar och beslutsförslag. Aldrig några problem som jag måste lösa.