Redefining Consulting

Altero Consulting är ett konsultbolag som levererar managementkonsultlösningar, interimstjänster och advisory.
Enskilt eller i kombination, allt utifrån våra kunders behov

Om oss

Altero Consulting startade år 2020 och är ett mindre konsultbolag som tillhandahåller managementlösningar och interimstjänster till företag.


Vår bakgrund är från Management Consulting och Verksamhet/Linjroller i en rad olika branscher.


Utifrån vår samlade erfarenhet och kunskap så är vår övertygelse att Altero Consulting kan erbjuda företag det bästa av två världar – seniora interimskonsulter med relevant verksamhetskunskap och erfarenhet samt managementkonsultperspektivet.


Genom de två perspektiven bidrar vi med mervärde genom effektivitet, specialistkunskap, stabilitet, struktur och utveckling.

 

Våra tjänster

Altero Consulting är ett konsultbolag som levererar managementkonsultlösningar, interimstjänster och rådgivning.
Enskilt eller i kombination, allt utifrån våra kunders behov

Altero Consulting anlitas i regel inom följande områden och roller:


 • Interimschefer ex CFO, Redovisningschefer
 • Controllers – Business, Finance, IT, Projekt
 • Seniora Redovisningsekonomer
 • Programledare
 • Projektledare
 • Verksamhet/Kravanalytiker
 • Förändringsledning
 • Implementationsansvarig
 • Senior Advisors


Företag som anlitar Altero Consulting verkar inom:


 • FinTech
 • Energi
 • Bank & Finans
 • Fastighet
 • Telecom
 • Med Tech
 • Retail/FMCG
 • Infrastruktur
 • Tillverkning

Är ni i behov av att resurssäkra, kompetensförstärka, driva och eller genomföra projekt


Välkommen till Altero Consulting!

Ledning

HENRIK

PARTNER & GRUNDARE

Henrik har 15 + års erfarenhet som Managementkonsult. Henriks expertis är Program och Projektledning inom primärt Finance Transformation och Performance Management samt gränssnittet mellan IT och verksamhet.

ANDERS

PARTNER & GRUNDARE

Anders har över 20 års erfarenhet av både Management Consulting och linjeroller.

Anders expertis och erfarenheter ligger inom CFO agendan, han genomför egna konsultuppdrag samt anlitas som rådgivare.

ULRICA

ASSOCIATE PARTNER

Ulrica har över 20 års erfarenhet från management konsultbranschen och övrig konsultverksamhet. Ulricas expertis och erfarenhet ligger inom affärsutveckling, ledarskap, förhandling, upphandling, effektivisering samt företag och organisationsförflyttning.

Referenscase

CFO SUPPORT FINANCIAL SERVICES

Det här är så mycket bättre än alla andra gånger jag har köpt konsulter till min ekonomifunktion. Det bara funkar hela tiden.

PROGRAM SUPPORT LEADING PAYMENTS FIRM

Flera andra firmor har försökt, men ni lyckades nå målsättningen att kunna producera korrekt data med ett klick. Det var en brilliant idé att ha med controllers i projektteamet och inte bara managementkonsulter.

SSC BUILD AUTOMOTIVE

Det var ett oerhört utmanande projekt. Kombinationen av managementkonsult-tänk och att cheferna i verksamheten var från er gjorde det möjligt att driva förändringen.

PROGRAM MANAGEMENT FINANCIAL SERVICES

Det är så skönt att jobba med er. Jag får bara lösningar och beslutsförslag. Aldrig några problem som jag måste lösa.